Update cookies preferences
Mobilmenu
Hem
Produkter
För dig som är...
Prestanda
Miljö & kvalitet
Energi
Isolerglas
Buller
Brand
Inbrott
Personskydd
Företaget
Referenser
Kontakta oss
Mobilmenu

Miljö och kvalitet

Hur länge håller ett fönster från H-Fönstret?
– Ingen aning

Nix, vi vet inte med absolut säkerhet hur länge våra fönster håller men vi gissar på betydligt mer än 50 år.  "Fönster för generationer" är inte bara ett ordspråk vi använder oss av utan även vårt bästa svar på frågan ovan. 

Det bästa av två världar – på riktigt

När du beställer ett fönster av oss – så tillverkar vi två. På utsidan sitter åldersbeständigt aluminium. Det inre fönstret är tillverkat av furu. Den får en profil som omsorgsfullt passar byggnadens övriga arkitektur och det blir en tålig, vacker och mycket behaglig insida.  Eftersom fönstren är utåtgående blir de bara tätare ju hårdare vinden viner och de åldras i princip aldrig. Ja, sedan sätter vi ihop dem och du får det bästa av två världar. På riktigt.

Hållbart – för ditt hem och vår planet

Ditt hem ska vara den behagligaste platsen på jorden. Och jorden ska vara en vacker plats – nu och i framtiden. Vi tror att det mest miljövänliga är det som är helt underhållsfritt och håller över flera generationer. Ett fönster som aldrig behöver målas, justeras eller kittas om. Ett fönster som behåller värmen på insidan och släpper in ljuset. Ett fönster som är tillverkat av återvinningsbara material.

P-märkt produktion

P-märkt produktion är ett kvalitetssystem och säkerställer att vi har förmågan att leverera förväntad kvalitet på våra produkter. I vårt fall är det RISE (Research Institute of Sweden) som utför en tredjepartskontroll av vår produktion, allt för att vi vill garantera att vårt arbetssätt och våra produkter uppfyller de kvalitetskrav som fönster och fönsterdörrar ska klara samt säkerställer en lång livslängd.

Från och med 1 juli 2021 utgick P-märkning på fönster och dörrar och CE-märkningen vara den enda märkning som styrker produktens överensstämmelse med angiven prestanda. Detta sker med anledning av utveckling av den rättsliga tolkningen av CPR (byggproduktförordningen) där parallell produktmärkning inte får förekomma på produkter där det finns en harmoniserad produktstandard.  Med parallell produktmärkning menas märkning som tar upp egenskaper på produkten som ingår i CE-märkning eller kompletterande egenskaper. Därför får inte P-märkning finnas på produktnivå, om produkten omfattas av en harmoniserad standard.

Trots att P-märkningen av våra produkter försvunnit kommer vi på H-Fönstret att fortsätta tillverka våra fönster och fönsterdörrar i samma höga kvalitet som tidigare och givetvis med kontrollerad CE-märkning.

I och med att P-märkning på fönster utgår så erbjuder nu RISE fönstertillverkare att certifiera sig med P-märkt produktion. Det innebär att RISE granskar vårt kvalitetsledningssystem och säkerställer att vi har förmågan att leverera förväntad kvalitet på våra produkter.

P-märket går alltså från att vara en produktmärkning till att bli en produktanpassad kvalitetsmärkning för företaget.

I mångt och mycket är de kvalitetsdelar som använts i P-märkningen i stort sett de som gäller för P-märkt produktion, mindre skillnader finns dock. Bland annat har tekniska krav övergått till förväntningar på fönster och fönsterdörrar som vi som tillverkare har att förhålla oss till.

Vi på H-Fönstret väljer att fortsätta vårt samarbeta med RISE och låter dem vara vårt tredjeparts kontrollorgan. Allt för att vi vill ha en tredjepartskontroll som granskar vårt arbetssätt och våra produkter och ser till att de uppfyller de kvalitetskrav som fönster och fönsterdörrar ska klara samt säkerställer en lång livslängd.

produktionscertifikat

CE-märkning

I CE-märkningen anger tillverkaren produktens egenskaper utefter metoder framtagna inom EU. Tanken bakom detta är att alla tillverkare ska använda samma metoder och beskriva sina produkter efter samma mall. Fönster omfattas av byggproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011) och den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. Produkterna ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

CE-märkningen av byggprodukter, där fönster och dörrar ingår, är inte ett godkännande i sig. Tillverkaren bedömer själv sina produkter och anger vilka prestanda produkterna har för, i förväg, fastställda egenskaper som till exempel u-värde och lufttäthet.

Läs mer om CE-märkning.

Kvalitetspolicy

Det är inte enbart vårt interna arbete som måste vara förstklassigt för att nå den kvalitetsnivå vi eftersträvar. Vi kräver även att samtliga våra leverantörer skall se oss som en partner och dela vårt engagemang och värderingar.

Ett av våra värden är att våra produkter skall hålla i flera generationer och långt efter det att garantitiden har löpt ut. Det är med våra medvetna materialval, ett systematiskt arbetssätt och engagerad personal som vi kan säkerställa en överlägsen livslängd.

> H-Fönstret Lysekils kvalitetspolicy, PDF

Garantier

H-Fönstret i Lysekil lämnar följande garantier:

  • 10 års garanti på fönster- och beslagsfunktion
  • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerruta

För att ovanstående garantiåtagande ska gälla förutsätts att det inte uppkommit någon skada genom felaktig montering, bristande underhåll, yttre åverkan eller ovarsam hantering.

garantibevis

Miljö

Alla anställda på H-Fönstret är engagerade
i att uppfylla våra högt ställda miljömål

Vår ambition är att driva en resurssnål tillverkning med ett minimum av materialspill och energiförbrukning. Sedan länge har vi ersatt miljöfarliga ämnen i våra produkter och processer med miljövänligare alternativ.
I vår produktutveckling strävar vi ständigt efter att använda material och konstruktioner med den bästa åldersbeständigheten. En lång livslängd, minimalt underhåll och energieffektivitet ger låga kostnader och hållbarhet under hela produktens livscykel.

> H-Fönstret i Lysekils miljöpolicy, PDF

Vårt arbetssätt har belönats med en miljödiplomering.
diplom

Våra produkter finns redovisade hos:
> Byggvarubedömning, www.byggvarubedomningen.se
> Sunda hus, www.sundahus.se

Vill du visa hänsyn till miljön är det viktigt att välja rätt fönster till just din fastighet.
På sidan energi förklarar vi mer om hur man spar energi med rätt val av fönster.

miljödiplom


H-Fönstret i Lysekil

Om oss
Miljö och kvalitet
Ledning och ägarstruktur
Kontakt
Hitta hit
Dokument

Våra produkter

Glidhängda fönster
Sidohängda fönster
Fasta fönster
Dörrar
Special
Tillbehör
Ritningar

För dig som är

Arkitekt
Entreprenör
Fastighetsägare
Privatperson
Bostadsrättsförening

Broschyrer

Nybyggnation
Fönsterbyten
Fönster för villa
Montagefördelar