Update cookies preferences
Mobilmenu
Hem
Produkter
För dig som är...
Prestanda
Miljö & kvalitet
Energi
Isolerglas
Buller
Brand
Inbrott
Personskydd
Företaget
Referenser
Kontakta oss
Mobilmenu

Brandklassade fönster

Din säkerhet – vid brand

När det som inte får hända plötsligt händer. Då är det allra viktigaste att rädda liv och att minimera kroppskada. Den viktigaste funktionen för ett fönster vid brand är att förhindra spridning. Olika fastigheter kräver olika skydd, bland annat beroende på hur många människor som ska hinna sätta sig i säkerhet. Ibland behövs ett speciellt brandglas, ibland kan det krävas ett fönster som inte går att bränna sig på när man till exempel ska passera det via en brandtrappa på utsidan. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med den här typen av fönster och kan självklart samtliga regler och förordningar som ska följas.

Brandskydd

energibalands

Från 1 november 2019 är det lagkrav att öppningsbara fönster med brandkrav ska vara CE-märkta.

Brandklassade fasta fönster får inte vara CE-märkta men de ska vara klassificerade enligt EN 13501-2:2016 och provade enligt EN 1364-1:2015 och våra fönster produceras i enlighet med CR 133, P-märkt produktion (Läs mer om P-märkt produktion).

Vi har godkända produkter för brandmotstånd både från insida och också utsida.

Vid projektering av en fastighet ska hänsyn tas till brandskydd. Regelverket för detta beskrivs i BBR kap 5. Som del av fasaden berörs även fönster av detta regelverk under vissa förutsättningar. Dels vid skydd mot brandspridning och dels vid utrymning. Detta beskrivs mer i detalj nedan.
Det är byggherren som ansvarar för brandprojektering och att experthjälp bör anlitas.
Vid projektering och beställning av fönster ska brandutsatt sida anges. Fönstrets uppbyggnad och prestanda kan variera med vilken sida som är närmast brandhärden.

Fönstrens motståndskraft mot brandspridning benämns i klasserna E, EI och EW följt av en tidsenhet, till exempel 15, 30, 45, 60 min.
Klass E innebär att fönstret har integritet mot rökgaser och flammor i den tidsenhet som anges. Till exempel ska ett fönster med klass E30 stå emot en fullt utvecklad brand i 30 min utan att släppa igenom rök eller lågor.
Klass EI har tilläggskravet att värmespridning från fönstret bort från eldhärden ska vara sådan att man tryggt kan passera samt att inget utanför kan antändas. Denna klass används ofta vid loftgångar med mera.
Klass EW har tilläggskravet att värmestrålning till inte brandutsatt sida ska begränsas.

Brandklassade fönster får bara vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.

Allmänt

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011, även kallad Byggproduktförordningen eller CPR (Construction Products Regulation), innebär att byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska CE-märkas och en prestandadeklaration över produktens väsentliga egenskaper ska finnas för att produkten ska få säljas på EUs inre marknad.
 • För fönster (öppningsbara och fasta) och dörrar gäller den harmoniserade standarden EN 14351-1:2006+A2:2016, där krav ställs på redovisning av luft- och regntäthet, u-värden, ljud- och strålningsegenskaper m.m.
 • För öppningsbara fönster och dörrars brandmotstånd gäller den harmoniserade standarden EN 16034:2014. Denna standard ställer krav på hur produktens brandegenskaper ska provas och klassificeras, och att tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll besiktas och fortlöpande bedöms av ett anmält organ. Uppfylls alla krav utfärdas ett certifikat av det anmälda organet.

Öppningsbart brandklassat fönster

 • Produkten omfattas av EN 16034:2014 och ska därför CE-märkas med avseende på produktens brandegenskaper.
 • Produkten är klassificerad EI230, E30 och EW30 både in- och utifrån, med en storlek på upp till 12 x 16 (modulmått).
 • RISE har utfärdat ett certifikat (0402-CPR-SC0344-19) som intygar kontinuiteten av vår produkts prestanda.
 • Brandprovet gjordes enligt provningsstandarderna EN 1634-1:2014+A1:2018, EN 1362-1:2012 och när tillämpligt EN 1363-2:1999.
 • Produkten är provad för utökad tillämpning (EXAP) enligt EN 15269-3:2012.
 • Produkten är klassificerad enligt EN 13501-2:2016.

Fast brandklassat fönster

 • Produkten omfattas inte av EN 16034:2014 och kan därför inte CE-märkas med avseende på produktens brandegenskaper.
 • Produkten är klassificerad EI230, E30 och EW30 både in- och utifrån. Inifrån gäller klassifikationen för storlekar upp till ca 14 x 25 och utifrån för storlekar upp till 12 x 23 (modulmått).
 • Brandprovet gjordes enligt provningsstandarderna EN 1364-1:2015, EN 1363-1:2012 och när tillämpligt EN 1363-2:1999.
 • Produkten är provad för utökad tillämpning (EXAP) enligt EN 15254-4:2018.
 • Produkten är klassificerad enligt EN 13501-2:2016 och är producerat i enlighet med CR 133, P-märkt produktion (Läs mer om P-märkt produktion).

Utrymning via fönster

I BBR 12 kap 5:323 beskrivs förutsättningarna för att ett fönster skall anses vara betryggande för utrymning. Här finns krav på fri höjd och bredd med mera. Kontakta H-Fönstret så hjälper vi till att lösa ert behov av utrymningsfönster.


H-Fönstret i Lysekil

Om oss
Miljö och kvalitet
Ledning och ägarstruktur
Kontakt
Hitta hit
Dokument

Våra produkter

Glidhängda fönster
Sidohängda fönster
Fasta fönster
Dörrar
Special
Tillbehör
Ritningar

För dig som är

Arkitekt
Entreprenör
Fastighetsägare
Privatperson
Bostadsrättsförening

Broschyrer

Nybyggnation
Fönsterbyten
Fönster för villa
Montagefördelar