Projekt

Kvarteret Maskinkajen

Arkitekten

H-Fönstret svarade upp till våra krav och förväntningar, framför allt när det gäller känslan av kontakt mellan det inre rummet och den yttre omslutande balkongen genom de vägghöga fönsterpartierna.
Carl Bäckstrand, White Arkitekter

Entreprenören

Valet av fönster, liksom av andra komponenter i ett bygge, är en kombination av utseende, kvalitet och pris, säger Lasse Brusberg, NCC. Det är aldrig slumpen som avgör. I projektet Maskinkajen är fönstren väldigt framträdande, vissa delar av byggnaderna består till hälften av fönster, så valet av fönster har naturligtvis varit extra betydelsefullt. Hela projektet fungerade bra med leveranser i rätt tid av rätt fönster, och slutresultatet finns det absolut inget att klaga på!
Lasse Brusberg, NCC

Byggherren

Vi tycker att slutresultatet blev lyckat, särskilt valet av fönsterförsedda skjutdörrar som fungerar bra i helhetslösningen. Vi har ju också kunnat konstatera att ett avtal och leveranser av fönstren har kunnat hållas och fungerat väl under byggnationen. För oss som beställare är förstås priset viktigt och att kvalitet och funktion motsvarar prisnivån. Det tycker vi att fönstren lever upp till i detta projekt.
Bertil Rignäs, VD Egnahemsbolaget, Göteborgs stads Bostads AB