Projekt

Källby Äng och Källby Vång

Källby Äng och Källby Vång består av 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i Södra Lund. Inspirerade av engelsk stil med röda underhållsfria tegelfasader. För ljuset och solen ville beställaren Riksbyggen ha stora fönster, och så blev det. Som leverantör valdes  H-Fönstret i Lysekil.

Arkitekten

Vi studerande ett antal alternativ på marknaden och i detta projekt hade H-Fönstret i Lysekil precis de egenskaper vi efterfrågade. Våra förväntningar rörande fönstren motsvarades i de flesta avseenden förutom utförandet av de inåtgående och sidohängda fönstren som levererades av en samarbetspartner till H-Fönstret.

Generellt sett är vi helt klart nöjda med fönstren som ger det uttryck i fasaden vi föreställt oss. Vi framhåller gärna också det positiva bemötandet och servicekänslan vi mött från både säljsidan som den tekniska sidan på H-Fönstret. I de projekt där H-Fönstrets egenskaper passar in använder vi gärna H-Fönstret i Lysekil igen.
TORBJÖRN HÅKANSSON, JAENECKE ARKITEKTER

 Entreprenören

Har man väl fått dit de tunga partierna så har det gått snabbt och enkelt att justera in dem. Fördelen med H-Fönstret i Lysekil är att man inte behöver öppna fönstren för att komma åt monteringshålen. För montagets skull hade det varit lättare om partierna varit delade istället för hela som arkitekten föreskrivit. Allt har klaffat med logistik och leverans och det märks att det är god kvalitet rätt igenom när det gäller H-Fönstret i Lysekil.
Daniel Larsson, Nimab

Beställaren

H-Fönstret i Lysekil var arkitektens val och så här långt har det fungerat bra mellan H-Fönstret och oss som beställare.
Marie Lindström och Jörgen Magnusson, Riksbyggen