Ritningspärm

Varsågod - här finns allt du behöver

Här finns all information om våra produkter förpackat på ett sätt som enkelt kan laddas ner, antingen som PDF eller som DWG. Kom ihåg att vi är i ständig utveckling. Därför lönar det sig att prata med oss om speciallösningar som ni önskar men idag kanske inte finner i pärmen nedan. Välkommen!

 

Glidhängda

Produkt PDF DWG
HALF300 81301 81301
HAKF300 81302 81302
HAKF303 57100 57100
HAKF200 81201 81201
HALF 81000 81000
HALF2 81002 81002
HAKF2 81004 81004
HALF2+1 81006 81006

Sidohängda utåtgående

Produkt PDF DWG
HALS300 81318 81318
HAKS300 81320 81320
HALS 81008 81008
HALS2 81010 81010
HAKS2 81012 81012
HASS300 81322 81322
HASSK300 81332 81332

Sidohängda inåtgående

Produkt PDF DWG
DKF 81085 81085
DKF2 81084 81084

Fasta karmar

Produkt PDF DWG
HALK300 81317 81317
HAKK300 81303 81303
HAKK303 57101 57101
HAKK200 81208 81208
HALK 81014 81014
HALK2 81016 81016
HAKK2 81018 81018

Dörrar utåtgående

Produkt PDF DWG
HALD300 81316 81316
HALD330 81410 81410
HALDD300 - pardörr 81344 81344
HAKD300 81315 81315
HAKD303 57102 57102
HAKDD300 - pardörr 81345 81345
HAKD200 81207 81207
HALD 81020 81020
HALD2 81022 81022
HAKD2 81024 81024
HALDE 81029 81029
HALDE2 81031 81031

Dörrar inåtgående

Produkt PDF DWG
DKD 81030 81030
DKD2 81032 81032

Skjutdörrar

Produkt PDF DWG
DKSKJUT 81086 81086
DKSKJUT2 D51068 D51068
D51068b
PANOR Classic 66 81915
PANOR Passive 76 81914

Bågpost

Produkt PDF DWG
HALF300 81304 81304
HAKF300 81305 81305
HAKF200 81202 81202
HALF 81038 81038
HALF2 81039 81039
HAKF2 81040 81040
HALK300 81333 81333
HAKK300 81306 81306
HAKK200 81212 81212
HALK 81087 81087
HALK2 81074 81074
HAKK2 81088 81088
DKF 81089 81089
DKF2 81090 81090

Karmpost

Produkt PDF DWG
HALF300 81307 81307
HAKF300 81308 81308
HAKF200 81203 81203
HALF 81042 81042
HALF2 81043 81043
HAKF2 81044 81044
HALK300 81333 81333
HAKK300 81306 81306
HAKK200 81212 81212
HALK 81087 81087
HALK2 81074 81074
HAKK2 81088 81088
HALS300 81334 81334
HAKS300 81335 81335
HASS300 81336 81336
HASSK300 81337 81337
DKF 81091 81091
DKF2

Fast och öppningsbart i samma karm

Produkt PDF DWG
HALF300/FK300 81312 81312
HAKF300/FKK300 81314 81314
HAKF200/FKK200 81206 81206
HALF/FK 81052 81052
HALF2/FK 81053 81053
HAKF2/FK 81055 81055
HASS300/FK300 81340 81340
HASSK300/FK300 81341 81341

Fasadpartier

Produkt PDF DWG
HCW 81060 81060

Tillbehör

Produkt PDF DWG
Persienn karmmontage 81349 81349
Persienn bågmontage 81350 81350
Persienn mellanliggande 81006 81006
Spröjs utanpåliggande 81348 81348
Spröjs mellanliggande
Ventiler 81347 81347
Ventil i fast karm 81351
81353
81351
81353
Påbyggnadsprofil
Handtag
Profilerat trä 81346
81064
81346
81064
Karmdjup 100-145mm
Salningsspår 81352

Speciallösningar

Produkt PDF DWG
Steppade fönster 81082 81082