Sidohängda fönster

Enstaka gånger är det bra med sidohängda fönster. Som till exempel i fastigheter med speciella utrymningskrav och som inte kan erbjuda detta genom till exempel balkonger. De kan också vara bra när man behöver extremt höga fönster. Ofta används sidohängda fönster som ett komplement där man till största delen valt glidhängda fönster. Sidohängda fönster finns både som inåtgående och utåtgående.

Foto: Ulf Celander

Sidohängt utåtgående fönster

Beskrivning

Sidohängt fönster öppnas som traditionellt utåtgående med handtag på bågens sida. Gångjärn är placerade på sidan av fönsterkarmen. Dessa går att utföra som överkants- och underkantshängda. Sidohängt fönster kan erbjudas i alla våra fönsterserier

Produktnamn

HALS

Bredd

485 - 1 100* mm

Höjd

485 - 2 250* mm

*Mått för öppningsbar båge

U-värde

Ned till 1,2 W/Km2

Akustik

Rw = upp till 43 dB

Karmpost

Liggande och stående

Bågpost

Liggande och stående

Integrerad fast del

På alla sidor

Aluminium

Strängpressad aluminiumprofil 6063 T6 enl. SS 4104-06

Anodisering Natur 15 µ
Ytbehandling

Alficoat 748 + polyesterlack 60-80 µ enligt Qualicoat klass 1 EN 12206

Trä

Enligt SS-EN 14220

Ytbehandling

Enligt SS 056812

Infästning

Förborrade för montage, täckplugg ingår.

Karmdjup

100 - 145 mm

Beslag

Gångjärn

Stort urval av säkerhets-, stängnings-, uppställnings- och vädringsbeslag samt handtagsmodeller

Glas

Samtliga på marknaden förekommande glastyper

Tillbehör

Ventiler, persienner, spröjs, anslutningsplåtar med mera

P-märkt

SITAC 0082/08

Böjningsradie

600 mm

sidohangda_hals_open

Sidostyrt utåtgående fönster

Beskrivning

Sidostyrt fönster öppnas och används som ett vanligt sidohängt fönster med den stora skillnaden att det svängs 180 grader utanför karmen och vänds ut och in. Detta underlättar fönsterputsning av utsidan. Vid öppning och stängning behöver vare sig gardiner eller föremål på fönsterbrädan flyttas. Sidostyrt fönster kan erbjudas i alla våra fönsterserier

Produktnamn

HASS

Bredd

470 - 885* mm

Höjd

385 - 2 500* mm

 

*Mått för öppningsbar båge

U-värde

Ned till 1,2 W/Km2

Akustik

Rw = upp till 43 dB

Karmpost

Liggande och stående

Bågpost

Liggande och stående

Integrerad fast del

På alla sidor

Aluminium

Strängpressad aluminiumprofil 6063 T6 enl. SS 4104-06

Anodisering Natur 15 µ
Ytbehandling

Alficoat 748 + polyesterlack 60-80 µ enligt Qualicoat klass 1 EN 12206

Trä

Enligt SS-EN 14220

Ytbehandling

Enligt SS 056812

Infästning

Förborrade för montage, täckplugg ingår.

Karmdjup

100 - 145 mm

Beslag
Spilka Swing-beslag
Stort urval av säkerhetsbeslag, stängningsbeslag, uppställnings- och vädringsbeslag samt handtagsmodeller
Glas

Samtliga på marknaden förekommande glastyper

Tillbehör

Ventiler, persienner, spröjs, anslutningsplåtar med mera.

P-märkt

SITAC 0082/08

Böjningsradie

sidohangda_hass_open

Sidohängt inåtgående fönster

Beskrivning

Sidohängt inåtgående fönster är med Dreh-Kippbeslag. Fönstret öppnas inåt och kan med hjälp av en enkel handtagsrörelse skapa en vädringsfunktion i ovankant. Dessa går att utföra som överkants- och underkantshängda. Går även att få med mötande bågar.

Produktnamn

DKF

Bredd

485 - 1 500 mm

Höjd

350 - 2 300 mm

U-värde

Ned till 1,1 W/Km2

Akustik

Rw = upp till 43 dB

Karmpost

Liggande och stående

Bågpost

Liggande och stående

Integrerad fast del

På alla sidor

Aluminium

Strängpressad aluminiumprofil 6063 T6 enligt SS 4104-06

Anodisering Natur 15 µ
Ytbehandling

Alficoat 748 + polyesterlack 60-80 µ enligt Qualicoat klass 1 EN 12206

Trä

Enligt SS-EN 14220

Ytbehandling

Enligt SS 056812

Infästning

Förborrade för montage, täckplugg ingår (se ritning 81068)

Karmdjup

81 mm

Beslag

Dreh-Kippbeslag

Stort urval av säkerhets-, stängnings-, uppställnings- och vädringsbeslag samt handtagsmodeller

Glas

Samtliga på marknaden förekommande glastyper

Tillbehör

Ventiler, persienner, spröjs, anslutningsplåtar med mera

P-märkt

SITAC 0082/08

Böjningsradie

495 mm

sidokipp

Överkantshängt utåtgående fönster

Beskrivning

Överkantshängt fönster öppnas med handtag på bågens underkant. Fönstren används traditionellt som källarfönster

Produktnamn

HALÖ

Bredd

485 - 2 250* mm

Höjd

485 - 1 100* mm

*Mått för öppningsbar båge

U-värde

Ned till 1,2 W/Km2

Akustik

Rw = upp till 43 dB

Karmpost

Liggande och stående

Bågpost

Liggande och stående

Integrerad fast del

På alla sidor

Aluminium

Strängpressad aluminiumprofil 6063 T6 enl. SS 4104-06
Anodisering Natur 15 µ

Ytbehandling

Alficoat 748 + polyesterlack 60-80 µ enligt Qualicoat klass 1 EN 12206

Trä

Enligt SS-EN 14220

Ytbehandling

Enligt SS 056812

Infästning

Förborrade för montage, täckplugg ingår.

Karmdjup

100 - 145 mm

Beslag

Gångjärn
Stort urval av säkerhets-, stängnings-, uppställnings- och vädringsbeslag samt handtagsmodeller

Glas

Samtliga på marknaden förekommande glastyper

Tillbehör

Ventiler, persienner, spröjs, anslutningsplåtar med mera

P-märkt

SITAC 0082/08

Böjningsradie

600 mm

sidohangda_halo

Underkantshängt utåtgående fönster

Beskrivning

Underkantshängt fönster öppnas med handtag på bågens överkant. Fönstren kan användas till ventilation eller rökgasevakuering.

Produktnamn

HALU

Bredd

485 - 2 250* mm

Höjd

485 - 1 100* mm

*Mått för öppningsbar båge

U-värde

Ned till 1,2 W/Km2

Akustik

Rw = upp till 43 dB

Karmpost

Liggande och stående

Bågpost

Liggande och stående

Integrerad fast del

På alla sidor

Aluminium

Strängpressad aluminiumprofil 6063 T6 enl. SS 4104-06
Anodisering Natur 15 µ

Ytbehandling

Alficoat 748 + polyesterlack 60-80 µ enligt Qualicoat klass 1 EN 12206

Trä

Enligt SS-EN 14220

Ytbehandling

Enligt SS 056812

Infästning

Förborrade för montage, täckplugg ingår.

Karmdjup

100 - 145 mm

Beslag

Gångjärn
Stort urval av säkerhets-, stängnings-, uppställnings- och vädringsbeslag samt handtagsmodeller

Glas

Samtliga på marknaden förekommande glastyper

Tillbehör

Ventiler, persienner, spröjs, anslutningsplåtar med mera

P-märkt

SITAC 0082/08

Börjningsradie

600 mm

sidohangda_under