Alla anställda på H-Fönstret är engagerade
i att uppfylla våra högt ställda miljömål

Vår ambition är att driva en resurssnål tillverkning med ett minimum av materialspill och energiförbrukning. Sedan länge har vi ersatt miljöfarliga ämnen i våra produkter och processer med miljövänligare alternativ.
I vår produktutveckling strävar vi ständigt efter att använda material och konstruktioner med den bästa åldersbeständigheten. En lång livslängd, minimalt underhåll och energieffektivitet ger låga kostnader och hållbarhet under hela produktens livscykel.

> H-Fönstret i Lysekils miljöpolicy, PDF

 

Vårt arbetssätt har belönats med en miljödiplomering.
diplom

Det finns byggvarudeklarationer på samtliga produkttyper under dokument.

Våra produkter finns redovisade hos:
> Byggvarubedömning, www.byggvarubedomningen.se
> Sunda hus, www.sundahus.se

Vill du visa hänsyn till miljön är det viktigt att välja rätt fönster till just din fastighet.
Under fliken energi förklarar vi mer om hur man spar energi med rätt val av fönster.