personskydd

Floatglas är starkare än man tror och styrkan ökar med tjockleken. Skulle olyckan vara framme och glaset gå sönder kan allvarliga skärskador uppstå. När fönster placeras så att det finns risk att man ramlar eller springer in i dem skall glaset vara ett så kallat säkerhetsglas.
Var detta är ett krav regleras i BBR.
Läs mer här om hur dessa regler skall tolkas.

Genom att termiskt härda glaset fås ett betydligt starkare glas, ca 4 gånger starkare, samt att brottmönstret blir säkert. Härdat glas går i ”tusen bitar”.
Önskar man inte få glassplitter eller om det finns ett kombinerat krav på att skydda mot fall genom rutan skall man använda laminerade säkerhetsglas. Ett laminerat glas består av två vanliga eller härdade glas som limmats ihop med en plastfilm emellan. Glaset spricker då som vanligt glas men skärvorna sitter fast i plastfilmen.

Denna typ av glas används även vid skydd mot inbrott och kallas då skyddsglas.