personskydd

Skydd för stora och små

Lyckligtvis händer det sällan men ibland är olyckan framme och ett fönster går sönder. Men även då ska säkerheten vara hög. Olika byggnader kräver olika hög grad av säkerhet. Vi är experter på vilka glas man ska använda när säkerheten ska vara högre än normalt. Ibland behövs säkerhetsglas för att skydda mot skärskador om någon råkar springa eller ramla mot glaset. Ibland behövs ett extra skydd för att man inte skall kunna falla genom glaset.

> Läs mer om säkerhets- och skyddsglas