isoler

Ett fönster består av en karm, en båge och en isolerglaskassett. Genom att variera glaskombinationer i glaskassetten förändras fönstrets prestanda. Till exempel kan fönstrets ljudreducerande förmåga förändras genom val av tjockare glas.

Andra funktioner som huvudsakligen styrs av glasval är:
- Värmeisolering
- Solavskärmning
- Brandisolering
- Personskydd
- Vandalism och inbrottssäkerhet.
- Insynsskydd

Utförlig beskrivning om de olika funktionerna finner du under respektive rubrik i huvudmenyn.

Isolerglaskasetten är uppbyggd av planglasskivor som är monterade tillsammans med en distanslist och är hermetiskt tätade runt om med en gummimassa. I utrymmet mellan glasen är det normalt argongas. Argongas har en sämre värmeledningsförmåga än luft och bidrar därför till att förbättra värmeisoleringsförmågan. Flera av de funktioner som nämns ovan åstadkoms genom att glaset beläggs med mycket tunna skikt av metall och oxider. En annan metod för att förändra glasets egenskaper är att laminera två eller flera glasskivor med en plastfolie.

H-Fönstrets personal har lång erfarenhet av att kombinera olika funktionsglas för att klara specificerade egenskapskrav. Våra glas kommer från ledande tillverkare och samtliga glaskasetter är P-märkta.