Inbrott i bostäder och lokaler via fönster och fönsterdörrar är tyvärr vanligt förekommande.
Det finns inga krav i byggnormerna avseende inbrottsskydd. Däremot ställer ofta försäkringsbolagen krav beroende på verksamhetens art och placering.
För kommersiella verksamheter finns råd i Stöldskyddsföreningens skrift SSF 200 utgåva 5.

Ett fönster eller fönsterdörrs motståndskraft mot inbrott klassas enligt SS EN- 1627.
För att motstå ett vanligt förekommande bostadsinbrott brukar klass MK2 anges.

Med några enkla åtgärder kan fönster och dörrar från H-Fönstret kompletteras för att nå klass MK2 enligt SS EN-1627.
Fönster och dörrar kompletteras med låsbara handtag/spanjoletter samt anordningar som säkerställer att brytkrafterna tas upp av konstruktionens starka aluminiumram.

Klass MK2 anger konstruktionernas motståndskraft och förutsätter att förövaren inte krossar glaset. En förhöjd säkerhet på glaskassetten klassas enligt SS EN- 356 i klasserna P1A- P8B. Dessa är laminerade glas i två eller flera skikt som försvårar genomträngning.