Störande buller kan uppstå i många miljöer. Med rätt val av fönster och glaskombinationer kan mycket av det störande bullret stoppas.
Ljud är en vågrörelse som transporteras med luft. Det viktigaste för att minska ljudets utbredning in till bostaden är att fönstret och dess anslutning till väggen är helt lufttät.
Läs mer: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

De ljudvågor som transporteras genom glasrutan kan dämpas med olika kombinationer av glastjocklekar och ljudabsorberande filmer.
Om bullrets karaktestik främst är lågfrekvent dämpas det bäst av tjocka glas, är det däremot högfrekvent är ett eller flera tunnare glas att föredra. För bästa effekt över ett större frekvensomfång skall olika tjocka glas användas och med breda spalter mellan glasen.
Fönstrets ljuddämpande förmåga anges i Rw, ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ett standardfönster har normalt Rw = 33 dB. Med relativt enkla åtgärder kan Rw= 38 dB erhållas.
H-Fönstret kan tillverka fönster med ljudreduktioner upp till Rw= 46 dB.

Ändring
i ljudnivå
Upplevd
förändring genom hörseln
Lågfrekvent
ljud
+ 8-10 dB
+ 5-6 dB
+ 3 dB
+ 1 dB
Dubblering
Tydlig ändring
Hörbar ändring
Knappt hörbar ändring
 
Dubblering
Tydlig ändring
Hörbar ändring