brand

Din säkerhet – vid brand

När det som inte får hända plötsligt händer. Då är det allra viktigaste att rädda liv och att minimera kroppskada. Den viktigaste funktionen för ett fönster vid brand är att förhindra spridning. Olika fastigheter kräver olika skydd, bland annat beroende på hur många människor som ska hinna sätta sig i säkerhet. Ibland behövs ett speciellt brandglas, ibland kan det krävas ett fönster som inte går att bränna sig på när man till exempel ska passera det via en brandtrappa på utsidan. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med den här typen av fönster och kan självklart samtliga regler och förordningar som ska följas.

> Läs mer om brandskydd