Här i spalten till höger hittar du PDF-filer för nedladdning, t ex montering, underhåll, CE-dokument, miljö- och kvalitétspolicy.